چگونه مشاور مالیاتی بگیریم

چگونه مشاور مالیاتی بگیریم

قبل از اینکه در مورد مشاوره مالیاتی (مشاوره مالیاتی رایگان) صحبت کنیم. ابتدا از چند تا پرسش شروع میکنیم تا این موضوع را راحتر بیان کنیم و معنی واقعی این کلمه مشخص گردد.

مشاوره مالیاتی چیست؟

چه افراد یا شرکتهایی باید مشاوره مالیاتی بگیرند؟
چه موقعی باید مشاوره مالیاتی بگیریم؟
در مشاوره مالیاتی چه مسائلی بازگو می شود؟

حالا می توانیم راحتتر در مورد این موضوع صحبت کنیم چون مشخص شد که هدف از مشاوره مالیاتی چیست و چه کمکی به ما میکند.

مشاوره مالیاتی رایگان

شرکت ها و حسابداران قبل از شروع فرایند مالی برای اینکه بدانند واحد تجاریشان مشمول چه مالیاتی هستند. رسیدگی شان به چه نحوی انجام می شود. به چه صورت می توانند از جرائم و مالیات سنگین شان که ممکن است متحمل آن شوند، مشاوره مالیاتی (مشاوره مالیاتی رایگان) میگیرند.

با نکات ریز مالیاتی در بخش های تحریر دفاتر قانونی ، جمع کردن اسناد حسابداری و صورت معاملات فصلی و … آشنا می شوند.این امر باعث می شود که بتوانند سیستم مالی خود را بگونه ای کدینگ کنند که به راحتی این مشائل را حل و فصل نمایند.

برخی شرکت ها و موسسات پس از رسیدگی و مشاهده مبلغ مالیات متعلقه مسلما شوکه خواهند شد. به همین منظور نیازمند مشاوره مالیاتی پس از دریافت برگ تشخیص می باشند تا بتوانند در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نسبت به رای صادر شده دفاع نمایند و مالیات مورد انتظار خود را پرداخت نمایند.

اما همیشه این موضوع را مطرح میکنیم پیشگیری بهتر از درمان است پس معقولانه هست که قبل از اینکه مشمول جرایم مالیاتی شویم و مالیات های زیادی پرداخت کنیم بهتر است که خدمات مالی و مالیاتی صحیحی انجام دهیم ، در موعد مقرر تکالیف مالیاتی شرکت خود را انجام دهیم.

این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه در هنگام دادرسی با برنامه و اشنایی بیشتر نسبت به دفاع خود اقدام کنند.به همین منظور در مشاوره ها راهکارهای مناسب جستجو می شود و لایحه دفاعیه تنظیم میگردد و در اختیار شرکتها جهت کاهش مالیات قرار داده می شود.

به همین منظور به تمامی شرکت ها و موسسات توصیه می شود که قبل از شروع تجارت خود سیستم مالی و مالیاتی خود را بهبود ببخشند تا از مشکلاتی که ممکن است با آن روبرو شوند ، جلوگیری کنند.به همین منظور شرکت حسابداری ماکان مشاوره مالیاتی رایگان به صورت تلفنی و تلگرامی به شرکت ها و موسسات ارائه می دهد.