ثبت شرکت با مسئولیت محدود و مدارک مورد نیاز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، هزینه ثبت شرکت و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود  و همچنین مراحل  ارسال تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود را در این مقاله با هم بررسی می کنیم با ارقام ثبت همراه باشید

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

ویژگی شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاً تجاری است ، و به عبارت دیگر موضوع فعالیت آن نمیتواند چیزی جز امور تجاری باشد(ماده 94 قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است . چه شرکت سهامی میتواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاً تجاری است (ماده 2 لایحه قانونی1347)

انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود:

در نام شرکت با مسئولیت محدود توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

1- در اسم شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد شد.

2- در اسم شرکت نباید اسم هیچ یک از شرکا قید شود. وگرنه در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:

1- تنظیم شرکتنامه و امضای آن

2- تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

3- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات ذیل توجه شود:

1- شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است؛ به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است. در شرکتنامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هرکدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.

2- در شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، در حالی که در شرکت های سهامی خاص با پرداخت 35 درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت نمود. به موجب ماده 100 قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تادیه کل سرمایه نقدی و غیرنقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر باطل گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن ها حق استناد به این بطلان را ندارد.

مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکتهای با مسوولیت محدود

1- تعداد اعضا ، حداقل 2 نفر بعنوان عضو هیئت مدیره

2- کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل اعضا

3- گواهی عدم سوء پیشینه  اعضا

4- دوسری اساسنامه و دونسخه شرکتنامه و دو نسخه تقاضانامه نیز پس از ابلاغیه پذیرش امضاء شده و بصورت پستی تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد

توجه داشته باشید که مراحل تاسیس شرکت بصورت اینترنتی می باشد که تکمیل تمامی مراحل تاسیس و انتخاب نام همزمان انجام می شود.در واقع فقط پذیرش پرونده ها بصورت اینترنتی میباشد و سایر مراحل تاسیس بصورت حضوری در اداره ثبت شرکتها انجام می پذیرد

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

جهت اطلاع از هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و اطلاع از زمان انجام کار با کارشناسان ارقام ثبت در ارتباط باشید

واحد ثبت شرکت و تغییرات
021-88971958